STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ, Bàn mổ sản, Bàn mổ mắt, Bàn mổ đa năng, Bàn khám bệnh OT-2000, OT-2100, OT-2200, OT-2300, OT-2000L,OT-125A, OT-128A, OT-700, OT-700A, OT-600, OT-600A,OT-900, OT-920, OT-950, OT-960,OT-1900,OT-800G, OT-800N,OT-1800, OT-1700,OT-080, OT-090 St. Francis Medical Equipment Co.,Ltd St. Francis Medical Equipment Co.,Ltd Dùng để khám, phẫu thuật, khám bệnh, khám sản, chỉnh hình Quy tắc 12, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại A