STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật kết hợp xương Theo phụ lục Theo phụ lục Mediox Orvosi Műszergyártó Kft, /Hungary Sử dụng trong phẫu thuật kết hợp xương Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C