STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy phân tích huyết học H-7021 Labomed, Inc Labomed, Inc Xét nghiệm máu cho bệnh nhân tại bệnh viện, trung tâm y tế Phụ lục I, phần III, quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy gây mê kèm thở ADS II Infinium Medical, Inc Infinium Medical, Inc Thực hiện gây mê, trợ thở cho bệnh nhân tại phòng mổ, hồi sức tại cá bệnh viện Phụ lục I, phần II, quy tắc11, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số 1717SGC Rayence Co., Ltd Rayence Co., Ltd Thu nhận hình ảnh x quang khi chụp x quang cho bệnh nhân tại bệnh viện, trung tâm y tế Phụ lục I, phần II, quy tắc 10, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Máy X-Quang REX-525R Listem Corporation Listem Corporation Chụp X quang cho bệnh nhân tại bệnh viện, trung tâm y tế Phụ lục I, phần II, quy tắc 10, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C