STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vòng van tim Theo phụ lục Theo phụ lục Edwards Lifesciences LLC, USA - Được chỉ định để sửa van 2 lá trong sa hoặc hở van 2 lá hoặc cả hở van và hẹp van hai lá, mục đích điều trị mà không cần thay van hai lá của bệnh nhân. Quy tắc 8, mục 2 TTBYT Loại D