STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Nắp Nhựa PP CAP, PP PORT SUZHOU CRH PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD SUZHOU CRH PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD Dùng làm cổng truyền dịch, để lắp lắp vào túi, chai truyển dịch Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B