STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị thủy trị liệu khô GP-7002P GOODPL INC/ Hàn Quốc Glodis/ Hàn Quốc Lưu thông máu, cung cấp oxy, tăng cường hoạt động trao đổi chất cho da, dùng trong điều trị vật lý trị liệu Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B