STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm đông máu Kaolin Suspension Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Đức Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Đức Kaolin Suspension được sử dụng như thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm dùng trên máy xét nghiệm đông máu Quy tắc 5, phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A