STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo Theo bảng kê chi tiết Signature Orthopaedics Europe Limited/ Ireland Signature Orthopaedics Europe Limited/ Ireland Cấy ghép dùng trong phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C