STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cảm biến phẳng dùng cho máy X-quang FDX3543RPW Canon Electron Tubes and Devices Co., Ltd JPI Healthcare Co., Ltd Dùng để thu nhận hình ảnh trong hệ thống X-quang chẩn đoán tại các cơ sở y tế. QT10-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B