STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xi măng ngoại khoa Theo phụ lục Theo phụ lục OSARTIS Dùng trong phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối nhân tạo QT8-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Bơm xi măng Theo phụ lục Theo phụ lục OSARTIS Dùng để bơm xi măng ngoại khoa trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo QT11-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Súng bơm xi măng EASYMIX cement Injector OSARTIS OSARTIS Dùng trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo QT2-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Bơm rửa vết thương Theo phụ lục Theo phụ lục Guangzhou Clean Medical Products Manufacturing Corp Dùng để bơm rửa vết thương khi phẫu thuật QT11-Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B