STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu lấy dấu Theo phụ lục Theo phụ lục DENTIS CO., LTD, Hàn Quốc Là vật liệu cấy ghép nha khoa vào cơ thể con người thay thế chân răng đã mất Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C