STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng Onex 102; Onex 202; Onex 203; SternMed GmbH/Đức SternMed GmbH/Đức Dùng để cố định bệnh nhân , giúp bác sĩ dễ thực hiện thao tác mổ bệnh nhân. Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A