STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học Tyvek® Self Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 75 mm X 200 mm; Tyvek® Self Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 100 mm X 260 mm; Tyvek® Self Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 150 mm X 320 mm; Tyvek® Self Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 100 mm X 350 mm; Tyvek® Self Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 200 mm X 400 mm; Tyvek® Self Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 150 mm X 420 mm; Tyvek® Self Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 250 mm X 480 mm; Tyvek® Self Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 320 mm X 560 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 75 mm x 200 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 100 mm x 260 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 150 mm x 320 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 200 mm x 400 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 200 mm x 500 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 200 mm x 650 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 250 mm x 480 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 250 mm x 600 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 250 mm x 750 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 300 mm x 650 mm; Tyvek® Heat Seal Pouch with STERRAD® Chemical Indicator 350 mm x 750 mm AMCOR FLEXIBLES, LLC (Mỹ) Advanced Sterilization Products Inc. (Mỹ) Dùng để đựng các thiết bị y tế cần được tiệt trùng trong các Chu kỳ và Hệ thống Tiệt trùng STERRAD, và để chỉ thị kết quả dựa trên sự thay đổi màu sắc rằng túi đã tiếp xúc với chất khử trùng hay chưa. Sau khi hoàn thành quá trình tiệt trùng, túi giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ được đóng gói cho đến khi được sử dụng. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A