STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu đóng mạch ngoại biên Venaseal Closure System Medtronic Ireland Medtronic INC Vật tư tiêu hao kết nối với máy phát sóng cao tần điều trị suy tĩnh mạch chi dưới (dạng keo sinh học) Quy tắc 8, mục B, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C