STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân ACE BAND ACE BAND Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ, vết cắt, vết thương bị trầy xước.... Quy tắc 1 TTBYT Loại A
2 Băng keo cá nhân loại vải ACE BAND-F ACE BAND-F Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ,vết cắt, vết thương bị trầy xước... Quy tắc 1 TTBYT Loại A
3 Băng keo cá nhân ACE BAND-S ACE BAND-S Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ,vết cắt, vết thương bị trầy xước. cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
4 Băng keo cá nhân AQUA BAND AQUA BAND Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ,vết cắt, vết thương bị trầy xước… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
5 Băng keo cuộn AQUA ROLL AQUA ROLL Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ, vết thương bị trầy xước. cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
6 Băng keo cá nhân loại vải FABRIC BAND FABRIC BAND Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ, vết thương bị trầy xước. cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
7 Băng keo cá nhân FIX BAND FIX BAND Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ,vết cắt, vết thương bị trầy xước. cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
8 Băng keo cuộn co giãn FIX ROLL FIX ROLL Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên gạc,vết thương sau mổ. cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
9 Băng keo cá nhân in hình KIDS BAND KIDS BAND Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ, vết thương bị trầy xước. cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
10 Băng keo cá nhân loại vải NEO ACE BAND-F NEO ACE BAND-F Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ, vết thương bị trầy xước. cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
11 Băng keo cuộn loại vải NEO YOUNG PLASTER – FABRIC NEO YOUNG PLASTER – FABRIC Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Loại băng keo lý tưởng cho da nhạy cảm, chất kết dính ít gây kích ứng, dùng để băng các vết thương sau phẩu thuật, cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn. Quy tắc 1 TTBYT Loại A
12 Băng keo cuộn loại giấy NEO YOUNG PLASTER - PAPER NEO YOUNG PLASTER - PAPER Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Loại băng keo lý tưởng cho da nhạy cảm, chất kết dính ít gây kích ứng, dùng để băng các vết thương sau phẩu thuật, cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn. Quy tắc 1 TTBYT Loại A
13 Băng keo cuộn PE NEO YOUNG PLASTER - PE NEO YOUNG PLASTER - PE Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Loại băng keo lý tưởng cho da nhạy cảm, chất kết dính ít gây kích ứng, dùng để băng các vết thương sau phẩu thuật, cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn.ử dụng để dán lên gạc, cố định vết thương, cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
14 Băng keo cuộn loại lụa NEO YOUNG PLASTER - SILK NEO YOUNG PLASTER - SILK Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Loại băng keo lý tưởng cho da nhạy cảm, chất kết dính ít gây kích ứng, dùng để băng các vết thương sau phẫu thuật, cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn. Quy tắc 1 TTBYT Loại A
15 Băng keo cuộn loại lụa SILK PLASTER SILK PLASTER Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Loại băng keo lý tưởng cho da nhạy cảm, chất kết dính ít gây kích ứng, dùng để băng các vết thương sau phẩu thuật, cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn. Quy tắc 1 TTBYT Loại A
16 Băng keo cá nhân YOUNG BAND YOUNG BAND Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên vết thương hở nhỏ, vết thương bị trầy xước. cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
17 Băng keo cuộn loại giấy YOUNG PLASTER - PAPER YOUNG PLASTER - PAPER Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Loại băng keo lý tưởng cho da nhạy cảm, chất kết dính ít gây kích ứng, dùng để băng các vết thương sau phẩu thuật, cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn. Quy tắc 1 TTBYT Loại A
18 Băng keo cuộn PE YOUNG PLASTER - PE YOUNG PLASTER - PE Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Sử dụng để dán lên gạc, cố định vết thương, cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
19 Băng keo cuộn loại lụa YOUNG PLASTER - SILK YOUNG PLASTER - SILK Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Loại băng keo lý tưởng cho da nhạy cảm, chất kết dính ít gây kích ứng, dùng để băng các vết thương sau phẩu thuật, cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn.Sử dụng để dán lên gạc, cố định vết thương, cố định kim tiêm… Quy tắc 1 TTBYT Loại A
20 Băng keo cuộn YOUNG PLASTER – ZINC OXIDE YOUNG PLASTER – ZINC OXIDE Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Công Ty TNHH Young Chemical Vina, Việt Nam Loại băng keo lý tưởng cho da nhạy cảm, chất kết dính ít gây kích ứng, dùng để băng các vết thương sau phẩu thuật, cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn. Quy tắc 1 TTBYT Loại A