STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy gây mê kèm thở: bình bốc hơi 6886611 Maquet Maquet Cung cấp thuốc mê cho máy gây mê Quy tắc 11 TTBYT Loại C
2 Phụ kiện máy giúp thở : Board đèn nền 6670632 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 9 TTBYT Loại C
3 Dây thở máy giúp thở 6693742 Maquet Maquet Truyền khí từ máy đến bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại B
4 Dây thở máy giúp thở 6887336 Maquet Maquet Truyền khí từ máy đến bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại B