STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu chuyển bầu phun khí dung máy giúp thở 6647817; 6647825 Aerogen Maquet Dẫn khí dung từ dây thở vô bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại B
2 Phụ kiện máy gây mê kèm thở: bộ phận xoay chọn chức năng 6567247 Maquet Maquet Giúp cho máy hoạt động Quy tắc 11 TTBYT Loại C
3 Mặt nạ (mask) thở máy giúp thở 6691972/ 6694582; 6691975/6694585; 6691977 Maquet Maquet Dẫn khí từ dây thở vô bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại B
4 Bầu phun khí dung máy giúp thở 6647841 Aerogen Maquet Tạo khí dung đưa vô bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại B