STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent tiết niệu / Sonde JJ Ureteral Stent Set : Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Cấy ghép trong cơ thể dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang Quy tắc 8 TTBYT Loại C