STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bí nén ép trị liệu 6 khoang khí và phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo MK300L; MK400L DAESUNG MAREF CO., LTD. DAESUNG MAREF CO., LTD. Dùng điều trị suy giãn tĩnh mạch, tắc nghẽn, phù nề bạch huyết và giúp lưu thông mạch máu Qui tắc 9 – Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B
2 Thiết bí nén ép trị liệu 4 khoang khí và phụ kiện, vật tư tiêu hao kèm theo SP-1000; SP-2000; SP-3000 DAESUNG MAREF CO., LTD. DAESUNG MAREF CO., LTD. Dùng điều trị suy giãn tĩnh mạch, tắc nghẽn, phù nề bạch huyết và giúp lưu thông mạch máu Qui tắc 9 – Trang thiết bị y tế chủ động TTBYT Loại B