STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị che chắn phóng xạ bảo vệ cơ thể dùng trong y tế (Áo chì, váy chì, tấm chì che chắn tuyến giáp, tấm che chắn đầu, tấm che chắn tuyến sinh dục, găng tay chì, kính mắt chì) Theo phụ lục Theo phụ lục Kiran Medical Systems, A Division of Trivitron Healthcare Pvt. Ltd Đồ bảo hộ che chắn phóng xạ bảo vệ cơ thể dùng trong y tế Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A