STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd., China - Được sử dụng để thăm khám bệnh nhân Quy tắc 4 TTBYT Loại A