STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đồng hồ điều chỉnh lưu lượng khí oxy Oxygen absorber (Oxygen regulator) Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Dùng để giữ lưu lượng khí oxy truyền từ bình khí đến bệnh nhân ở mức ổn định. Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Dây dẫn khí oxy 2 nhánh Oxygen Nasal Cannula Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Dùng để dẫn khí oxy từ đồng hồ oxy đến bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
3 Mặt nạ xông khí dung Nebulizer mask Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Dùng để Xông khí dung cho bệnh nhân. Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
4 Kim lancet lấy mẫu máu Blood Lancet Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Dùng để lấy mẫu máu Quy tắc 6, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B
5 Gạc tẩm cồn Alcohol swab Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Dùng sát trùng Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
6 Capot tiểu Comdon Catheter Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Dùng để hỗ trợ bệnh nhân tiểu qua ống dẫn Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
7 Nón phẫu thuật Non-woven Clip cap Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Dùng đội trong phòng phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
8 Bàn chải phẫu thuật Surgical hand brush Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo Sintrue Medical Instruments Co.,Ltd Dùng vệ sinh tay trong phòng phẫu thuật Quy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A