STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BĂNG KEO CÁ NHÂN AN PHÚ VIDUGO 1,9cm x 6cm; STIGO-OM 1,9cm x 7,2cm; TANGO 2cm x 7cm; EUROMED 1,9cm x 6cm; ELASTIC WOUND PLASTER STERILE 1,8cm x 6cm; GOODGO 1,9cm x 6cm CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Được sử dụng để bảo vệ vết thương hở nhỏ, hoặc trầy xước, vết kim tiêm… Quy tắc 1 (mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT- BYT) TTBYT Loại A