STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TÚI ĐỰNG KHÍ THỞ AP- TĐKT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ Đựng khí thở bệnh nhân để đưa vào máy kiểm tra các thông số yêu cầu. Quy tắc 2 (mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT- BYT) TTBYT Loại A