STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dung dịch xịt mũi LinAqua Forte Spray 2,1%, 30ml Grotex LLC /Liên Bang Nga Grotex LLC /Liên Bang Nga Sản phẩm làm sạch và vệ sinh khoang mũi ‹‹LinAqua forte›› spray 2,1% 30ml dung dịch xịt mũi dạng “phun sương” được sử dụng ở trẻ em từ 2 tuổi và người lớn Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Dung dịch nhỏ mũi LinAqua baby “dropper tubes” 0,9%, 2ml Grotex LLC /Liên Bang Nga Grotex LLC /Liên Bang Nga Sản phẩm làm sạch và vệ sinh khoang mũi ‹‹LinAqua baby›› (dropper tubes) 0,9%, 2ml ống nhỏ giọt được sử dụng ở trẻ em từ 0 tuổi Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A