STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ dụng cụ trộn và bơm xi măng bao gồm;  Ống trộn  Đế ống trộn  Nắp ống trộn  Trục trộn  Ống hút chân không  Lọc khí  Phếu đổ xi 5000-12 Dongguan Kaiser Technology Co.,Ltd /Trung Quốc Kaiser Technology Co.,Ltd /Đài Loan Sử dụng để trộn và bơm xi măng sinh học trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Súng bắn xi dùng một lần 500-15 Dongguan Kaiser Technology Co.,Ltd /Trung Quốc Kaiser Technology Co.,Ltd /Đài Loan Sử dụng để bơm xi măng sinh học trong phẫu thuật thay khớp nhân tạo Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B