STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Suction Catheter) NSCJ-12(TA2)CS Theo phụ lục NIPRO CORPORATION Dùng để trích xuất dịch nhầy, nước bọt, đờm ... trong đường hô hấp Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C