STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu sinh học thay thế xương Theo phụ lục Theo phụ lục Osteopore International Pte. Ltd Sử dụng để lắp đầy những khiếm khuyết xương vùng chi. Vật liệu cũng được sử dụng trong việc tạo hình hay khôi phục các khiếm khuyết xương vùng chi, vùng xương chịu lực Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D