STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đai nẹp cổ, tay, vai, thân, lưng, ngực, chân, đầu gối A 30; A 33; B 03; B 08; B 10; B 19; C 05; D 25; D 14; D 23; E 10; F 05; F 06; K 01; K 02; K 14; Tynor Orthotics Private Limited/Ấn Độ Tynor Orthotics Private Limited/Ấn Độ Hỗ trợ cố định cổ, vai, tay, chân… cho bệnh nhân, được sử dụng trong các phòng khám y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tất giãn tĩnh mạch I 66; I 67; I 69; I 70; Tynor Orthotics Private Limited/Ấn Độ Tynor Orthotics Private Limited/Ấn Độ Hỗ trợ suy giảm dãn tĩnh mạch ở chân Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A