STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van cầm máu Theo phụ lục Theo phụ lục Ares Medical Van cầm máu nhằm giảm thiểu nguy cơ dòng máu chảy ngược và rò rỉ chất cản quang cũng như duy trì quá trình truyền máu, cầm máu hiệu quả cho phần giới thiệu, sửa chữa và thu hồi các thiết bị can thiệp trong thủ thuật nội mạch (dùng trong can thiệp tim mạch, X – quang can thiệp, tim bẩm sinh) Quy tắc 2 TTBYT Loại B