STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm định lượng CK-MB CK-MB DS (mã: 116909910065) Diasys Diagnostic Systems GmbH Diasys Diagnostic Systems GmbH, Đức Thuốc thử bổ trợ dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB trong huyết thanh hoặc huyết tương trên các hệ thống đo quang Quy tắc 3, phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại C