STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent đảo chiều dòng chảy, điều trị trong trường hợp phình mạch não – Derivo mini Theo danh mục đính kèm Acandis GmbH Acandis GmbH Sử dụng trong điều trị các tổn thương tắc, hẹp mạch máu não để duy trì dòng chảy trong lòng mạch Quy tắc 8 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D