STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn Theo phụ lục Theo phụ lục Purgo Biologics Inc. Dùng để lấp đầy, bổ sung hoặc tái tạo những khuyết hổng hàm mặt hoặc nha chu Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C