STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bao ngoài bằng nhựa dùng trong hệ thống lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn OVERWRAP BAG, FEP, 7.5 MIL/ P-00180 Welch Flourocarbon Welch Flourocarbon Bao bên ngoài túi đông lạnh chứa tế bào gốc máu cuống rốn khi lưu trữ trong hệ thống đông lạnh Quy tắc 4 TTBYT Loại A