STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu trám bít ống tủy sử dụng lâu dài trong cơ thể ENDOSEAL MTA ENDOCEM MTA ENDOCEM Zr MARUCHI / Korea (Republic) MARUCHI / Korea (Republic) Trám bít ống tủy 8 mục 1 TTBYT Loại B