STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị chẩn đoán và điều trị bằng liệu pháp Ozone và phụ kiện đi kèm HUMAZON® PROMEDIC HUMAZONA® HUMADENT-UNIT® SANGISET® Humares GmbH – Đức Humares GmbH – Đức Dùng trị liệu bằng Ozone QT 3, 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dung dịch pha loãng cho thiết bị chẩn đoán điều trị bằng liệu pháp Ozone PPS Sodium Citrate 3.13% 10ml Medipac GmbH – Đức Medipac GmbH – Đức Dùng trị liệu bằng Ozone QT 3, 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Thiết bị giảm áp - Pressure-reducer for ozone -devices HM 09 Humares GmbH – Đức Humares GmbH – Đức Dùng trị liệu bằng Ozone QT 3, 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Bình chứa nước Ozone - Ozone Water Bottle, 1,0 liter HM 38-2 Humares GmbH – Đức Humares GmbH – Đức Dùng trị liệu bằng Ozone QT 3, 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Bình lọc có dây nối và khóa dây (dùng 1 lần) - SANGISET EM200 Humares GmbH – Đức Humares GmbH – Đức Dùng trị liệu bằng Ozone QT 3, 9 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C