STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter pylori và phụ kiện đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục Association of Medicine and Analytics Company Limited Tìm vi khuẩn Helicobacter pylori dạ dày qua hơi thở Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B