STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây dẫn máu dùng cho phổi nhân tạo A Fusion Adult Pack Aurum Healthcare Sdn Bhd Aurum Healthcare Sdn Bhd Sử dụng để dẫn máu trong hệ thống tim phổi nhân tạo Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dây dẫn máu dùng cho phổi nhân tạo Adult perfusion tubing set Aurum Healthcare Sdn Bhd Aurum Healthcare Sdn Bhd Sử dụng để dẫn máu trong hệ thống tim phổi nhân tạo Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Dây dẫn máu dùng cho phổi nhân tạo Pediatric perfusion tubing set Aurum Healthcare Sdn Bhd Aurum Healthcare Sdn Bhd Sử dụng để dẫn máu trong hệ thống tim phổi nhân tạo Quy tắc 2, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Đầu dò nhiệt độ dùng cho phổi nhân tạo Temperature Probe Medtronic Perfusion Systems Medtronic Inc. Sử dụng để đo nhiệt độ của phổi nhân tạo Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Giá đỡ dùng cho phổi nhân tạo Affinity Orbit Arterial Filter Arm Medtronic Perfusion Systems Medtronic Inc. Sử dụng để đỡ phổi nhân tạo Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
6 Giá đỡ dùng cho phổi nhân tạo Affinity Fusion Recirculation Line Medtronic Perfusion Systems Medtronic Inc. Sử dụng để đỡ phổi nhân tạo Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
7 Giá đỡ dùng cho phổi nhân tạo Affinity Manifold Holder Medtronic Perfusion Systems Medtronic Inc. Sử dụng để đỡ phổi nhân tạo Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
8 Giá đỡ dùng cho phổi nhân tạo Affinity Orbit Holder System Medtronic Perfusion Systems Medtronic Inc. Sử dụng để đỡ phổi nhân tạo Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
9 Phổi nhân tạo Affinity Fusion Oxygenator with Integrated Arterial Filter and Cardiotomy/Venous Reservoir Bag with Balance Biosurface Medtronic Perfusion Systems Medtronic Inc. Sử dụng để trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng phổi của bệnh nhân bị suy hô hấp cấp nặng Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
10 Phổi nhân tạo Affinity Pixie Hollow Fiber Oxygenator and Cardiotomy/Venous Reservoir with Balance Biosurface Medtronic Perfusion Systems Medtronic Inc. Sử dụng để trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng phổi của bệnh nhân bị suy hô hấp cấp nặng Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B