STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy vùi mô tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Vùi mẫu mô vào khối nến trước khi đưa vào máy cắt vi phẫu mô tế bào Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy chuyển lam kính tự động Slide Basket Transfer System Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Chuyển lam kính tự động từ máy nhuộm sang máy dán lamen Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Thiết bị bộc lộ kháng nguyên dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động PT MODULE Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Bộc lộ kháng nguyên trước khi đưa vào máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Máy nhuộm hóa mô miễn dịch tự động Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Nhuộm màu tiêu bản cho kỹ thuật hóa mô miễn dịch Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Máy nhuộm tiêu bản tự động LINISTAT Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Nhuộm màu tiêu bản thông thường (như HE, PAP, …) Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Máy nhuộm tiêu bản tự động Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Nhuộm màu tiêu bản thông thường (như HE, PAP, …) Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Máy dán lamen tự động trên lam kính CTM6 Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Dán lamen vào lam kính Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Máy dán lamen tự động trên lam kính CLEARVUE Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Dán lamen vào lam kính Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Máng chứa dịch tế bào cho máy ly tâm tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Chứa mẫu thử để đặt vào máy ly tâm tế bào Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Máy ly tâm tế bào Cytospin 4 Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Ly tâm dung dịch để tách một lớp đơn các tế bào lên bề mặt lam kính Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Máy xử lý mô tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Loại bỏ nước và chất béo trong mẫu mô Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Máy xử lý mô tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Loại bỏ nước và chất béo trong mẫu mô Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Máy xử lý mô tế bào EXCELSIOR AS Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Loại bỏ nước và chất béo trong mẫu mô Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
14 Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Cắt các mẫu sinh thiết tức thì để đọc kết quả cho phòng mổ ngay trong lúc phẫu thuật Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
15 Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Cắt các mẫu sinh thiết tức thì để đọc kết quả cho phòng mổ ngay trong lúc phẫu thuật Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
16 Bộ phận vận chuyển lát cắt dùng cho máy cắt vi phẫu mô tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Chuyển lát cắt trực tiếp từ máy cắt vi phẫu vào bể nước ấm căng mô gắn trực tiếp với máy cắt vi phẫu Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
17 Bộ phận làm lạnh mẫu vật cắt dùng cho máy cắt vi phẫu mô tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Duy trì nhiệt độ lạnh cho khối mô khi gắn vào máy cắt vi phẫu mô tế bào Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
18 Máy cắt vi phẫu mô tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Shandon Diagnostics Limited (a subsidiary of Epredia) Cắt mỏng các khối mô tế bào thành các lát cắt mỏng từ 0.5 µm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A