STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng khí máu Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Laboratories Inc. Sử dụng để đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm, theo dõi độ chính xác của các quy trình xét nghiệm độc lập đo pH, pCO2, pO2 Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 7 TTBYT Loại B