STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro là bộ phận trung tâm nạp xuất mẫu. cobas 6000 core Hitachi Instrument (Suzhou) Ltd., Trung Quốc Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng để nạp xuất mẫu cho hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch. Quy tắc 5, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A