STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cannula và ống hút dùng trong phẫu thuật tim Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Hỗ trợ trong các phẫu thuật tim hở Quy tắc 7, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Dụng cụ đục động mạch chủ Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Hỗ trợ trong các phẫu thuật tim hở Quy tắc 6, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Trợ cụ đo van Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Hỗ trợ trong các phẫu thuật tim hở Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Vòng van tim nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sử dụng trong các phẫu thuật tim hở, thay thế cho van tim của bệnh nhân Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D
5 Máy đo thời gian đông máu và phụ kiện thuốc thử đo thời gian đông máu Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Hỗ trợ trong các phẫu thuật tim hở Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Máy đốt rung nhĩ và phụ kiện bao gồm bàn đạp, dây cáp, đầu đốt rung nhĩ Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sử dụng để hỗ trợ trong các phẫu thuật tim hở Quy tắc 6, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
7 Bộ trợ cụ hỗ trợ đo van tim sinh học Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sử dụng để hỗ trợ trong các phẫu thuật tim hở Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Van tim sinh học Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sử dụng trong các phẫu thuật tim hở, thay thế cho van tim của bệnh nhân Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D
9 Bộ trợ cụ hỗ trợ đo van tim cơ học Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sử dụng để hỗ trợ trong các phẫu thuật tim hở Quy tắc 4, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Van tim cơ học nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Sử dụng trong các phẫu thuật tim hở, thay thế cho van tim của bệnh nhân Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D