STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính HbeAg VIROTROL HBeAg Bio-Rad Laboratories Inc. Bio-Rad Laboratories Inc. Dùng để kiểm soát chất lượng các xét nghiệm phản ứng trong các quy trình xét nghiệm in vitro xác định kháng nguyên Hepatitis B e (HBeAg) Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 1 TTBYT Loại D