STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo danh mục Alcon Research, LLC, Mỹ Alcon Laboratories, Inc., Mỹ Thủy tinh thể nhân tạo Acrysof IQ PanOptix Toric Trifocal IOL được chỉ định đặt trong bao ở hậu phòng để thay thế thủy tinh thể tự nhiên của người nhằm điều chỉnh thị lực do không có thủy tinh thể sau khi phẫu thuật loại bỏ thủy tinh thể tự nhiên và có loạn thị trước phẫu thuật, ở bệnh nhân trưởng thành có hay không có bị lão thị và có nhu cầu nhìn gần, nhìn trung gian và nhìn xa với ít sự phụ thuộc vào kính đeo ngoài. Quy tắc 8 TTBYT Loại C