STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Theo danh mục Alcon Research, LLC, Mỹ Alcon Laboratories, Inc., Mỹ Thủy tinh thể nhân tạo AcrySof IQ Aspherical UV Absorbing Toric Intraocular Lens được chỉ định đặt trong bao để thay thế thủy tinh thể tự nhiên của người nhằm điều chỉnh thị lực cho những bệnh nhân trưởng thành bị chứng thiếu thủy tinh thể sau khi loại bỏ thủy tinh thể bị đục và có loạn thị giác mạc trước đó, có hay không có lão thị. Những bệnh nhân này có nhu cầu cải thiện thị lực nhìn xa, giảm khúc xạ trụ tồn dư, giảm sự phụ thuộc vào kính đeo ngoài khi nhìn xa. Quy tắc 8 TTBYT Loại C