STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo PMMA Intraocular Lens (tên trên nhãn: PMMA Single-Piece Posterior Chamber Intraocular Lens), mã CZ70BD Alcon Research, LLC, Mỹ Alcon Laboratories, Inc., Mỹ Thủy tinh thể nhân tạo này được chỉ định để thay thế cho thủy tinh thể tự nhiên của người nhằm điều chỉnh thị lực cho những bệnh nhân trưởng thành bị chứng thiếu thủy tinh thể sau phẫu thuật đục thủy tinh thể. Thủy tinh thể này được chỉ định đặt vào trong bao hoặc trong rãnh thể mi. Quy tắc 8 TTBYT Loại C