STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo AcrySof IQ Aspheric UV absorbing IOL with the UltraSert Pre-loaded Delivery System, mã ACU0T0 Alcon Research, LLC, Mỹ Alcon Laboratories, Inc., Mỹ Thủy tinh thể nhân tạo đặt hậu phòng AcrySof IQ được chỉ định để thay thế cho thủy tinh thể tự nhiên của người nhằm điều chỉnh thị lực cho những bệnh nhân trưởng thành bị thiếu thủy tinh thể sau phẫu thuật đục thủy tinh thể. Loại thủy tinh thể này được đặt trong bao. Quy tắc 8 TTBYT Loại C