STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng máy giúp thở Theo phụ lục Theo phụ lục Envitec Dùng trong phòng hồi sức cấp cứu Quy tắc 2; 11 TTBYT Loại B