STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng hệ thống khí y tế Bộ hút dịch gắn tường, mã: PM3104 thuộc nhóm PM3100 Precision Medical Precision Medical dùng trong y tế Quy tắc 11 TTBYT Loại B