STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm của dụng cụ định vị mâm chầy 8731 Conmed Corporation Conmed Corporation Sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp Quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A